1.tentukan nilai dari perpangkatan berikut ini

Soal ini terdapat pada buku paket matematika kelas 9 k-13 tahun 2015 halaman 20.

1. Tentukan nilai dari perpangkatan berikut ini :

a. 3³ × 2 × 3⁷

b. (2² × 1⁶) + 50

c. 

2. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk paling sederhana :

a. 4³ × 2⁶

b. (3²)⁵ × 3⁵

3. Nyatakan bilangan di bawah ini dalam bentuk yang memuat perpangkatan dengan basis 2.

a. 64

b. 20

 

Pembahasan :

1. nilai dari perpangkatan

a. 3³ × 2 × 3⁷ = 2 × 3³⁺⁷ = 2 × 3¹⁰ = 2 × 59049 = 118098

b. (2² × 1⁶) + 50 = (4 × 1) + 50 = 4 + 50 = 54

c.  = 

2. Bentuk paling sederhana :

a. 4³ × 2⁶ = (2²)³ × 2⁶ = 2⁶ × 2⁶ = 2⁶⁺⁶ = 2¹²

b. (3²)⁵ × 3⁵ = 3¹⁰ × 3⁵ = 3¹⁰⁺⁵ = 3¹⁵

3. Perpangkatan dengan basis 2.

a. 64 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 2⁶

b. 20 = 4 × 5 = 2² × 5

Leave a Comment