Lamanya waktu bermain softball adalah…

Dalam permainan softball, lama waktu permainan adalah (B) 7 inning. 1 inning adalah 1x sebuah regu menjadi regu pemukul dan regu penjaga.

Pembahasan

Permainan softball adalah salah satu olahraga bola kecil yang sangat populer di dunia. Permainan softball dimainkan oleh dua regu yang saling berhadapan. Dalam permainan softball, setiap regu terdiri 9 pemain yang berada di lapangan dan beberapa pemain cadangan. Tujuan utama dari permainan softball adalah memukul bola sekuat tenaga dan berlari mengelilingi base untuk mendapatkan poin dan memenangkan pertandinga.

Permainan softball dimainkan di lapangan terbuka dengan bentuk dan ukuran lapangan tertentu. Permainan softball dimainkan dalam waktu 7 inning setiap pertandingannya. Dalam permainan softball, terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemain. Berikut adalah beberapa teknik dasar dalam permainan softball, yakni:

 1. Teknik memukul bola.
 2. Teknik melempar bola.
 3. Teknik menangkap bola.
 4. Teknik berlari.

Selain itu, terdapat beberapa peralatan yang digunakan dalam permainan softball, seperti:

 • Tongkat pemukul.
 • Bola.
 • Sarung tangan.
 • Sepatu.
 • Helm pelindung.
 • Baju seragam.
 • Tiang hinggap dan bendera.

Leave a Comment